NAŠE REFERENCIE

POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY

POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY

Projekty rekonštrukcií a novostavieb pre chov hovädzieho dobytka, ošípaných, skladov na produkty rastlinnej výroby a odpadov zo živočíšnej výroby

PRIEMYSELNÉ STAVBY

PRIEMYSELNÉ STAVBY

Projekty výrobných a skladovacích budov a hál, projekty novostavieb a rekonštrukcií administratívnych a prevádzkových budov, komplexná obnova stavieb

OBČIANSKE STAVBY

OBČIANSKE STAVBY

Projekty rekonštrukcií a novostavieb rodinných domov, bytových stavieb, penziónov, hotelov, stavebných úprav bytov, rekreačných chát

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ