Archívy: Testimonials

MED-ART

“Ďakujeme Vám, že svojou prácou ste pomohli napĺňať základné poslanie spoločnosti MED-ART : prinášať zdravie, zmierňovať bolesť, uzdravovať a predlžovať život pacientom.“ PharmDr. Ján Holec, generálny riaditeľ