POPIS PROJEKTU

Projekt riešil zriadenie bitúnku, spracovateľského a predajného miesta na hospodárskom dvore v Breznici. Investor sa pre realizáciu svojho zámeru rozhodol využiť novonavrhnutú prístavbu k pôvodnej stavbe. Prístavba bitúnku s malým objemom výroby umožní využitie vlastnej produkcie hovädzieho dobytka a ošípaných na ďalšie spracovanie. Spracované mäso z porážky a rozrábky je distribuované z odbytovej miestnosti priamo vo výrobnom objekte na hospodárskom dvore.

Z architektonického hľadiska je stavba riešená ako prízemný objekt obdĺžnikového pôdorysu. Prístavba bitúnku a pôvodná rampa sú prekryté pultovou a sedlovými strechami z trapézového plechu. Zvislá nosná konštrukcia prístavby bitúnku je z murovaných obvodových a vnútorných nosných stien, na ktorých je uložená strecha s dreveným krovom s plechovou lakoplastovanou krytinou.

Dispozične je objekt rozdelený na priestory porážkarne, rozrábky, chladiarne, prevádzkových priestorov, skladu, odbytu, kancelárií, sociálno-hygienického zázemia s WC a komunikačných chodieb.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Zriadenie bitúnku, spracovateľského a predajného miesta
Poloha: Hospodársky dvor Breznica
Ukončené: 2012
Investor: EKOPRODUKT Brusnica s.r.o., Brusnica 95, okr. Stropkov
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ