POPIS PROJEKTU

Účelom rekonštrukcie stavby je vytvorenie izolovanej plochy pre zakonzervovanie a uskladnenie siláže od doby nasilážovania až po vyprázdnenie. V prípade, že sa siláž v žľabe nenachádza, je možné využiť tieto plochy ako viacúčelový priestor na krátkodobé skladovanie poľnohospodárskych okopanín (napr. repa ) a pod.

Rekonštrukcia silážneho žľabu spočíva v zmene rozdelenia žľabu na štyri samostatné sekcie a z dôvodu zaplavovania stavby povrchovou vodou aj k celkovému vyvýšeniu stavby na úroveň okolitého terénu.

Silážny žľab je po obvode ohraničený dvoma pôvodnými bočnými stenami s novou nadbetonávkou a delený novými deliacimi monolitickými stenami. Ďalšie stavebné úpravy zahŕňali zasypanie pôvodnej betónovej plochy žľabu štrkovým zásypom do požadovanej výšky a vytvorenie novej odizolovanej betónovej plochy silážneho žľabu s vyspádovaním do zberných šachiet. Taktiež sa vytvorila nová nájazdová rampa na východnej strane objektu, ktorá je prepojená na novú spevnenú obslužnú plochu.

Z hľadiska požiadavky ochrany spodných vôd je okolo pozdĺžnych stien navrhnutý spádovaný izolovaný žliabok určený na zachytenie prípadného preplavenia silážnych štiav.

Pri vstupe do žľabu sú podlahy vyspádované do zberných šachiet prekrytých oceľovou mrežou. Celý žľab je odkanalizovaný pomocou ležatej kanalizácie do dvoch žúmp osadených po oboch stranách objektu.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Rekonštrukcia silážneho žľabu
Poloha: Ortáše, okr. Vranov nad Topľou
Ukončené: 2013
Investor: Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ