POPIS PROJEKTU

Projekt sa zaoberal rekonštrukciou rozostavaného rodinného dvojdomu na penzión v obci Nová Lesná.

Navrhovaný penzión je z architektonickej stránky riešený s ohľadom na pôvodný kompozičný návrh jestvujúceho objektu a v súlade s charakterom architektúry vhodnej do danej oblasti Vysokých Tatier. Rekonštrukcia stavby je navrhnutá tak, aby novým pôdorysným tvarom s jednotlivými prístavbami a celkovým tvarom sedlových striech vytvorila celok, ktorý zapadá do celkovej zástavby ostatných objektov v lokalite Nová Lesná.

Objekt po rekonštrukcií má členitý pôdorys tvaru U. V pravej časti stavby je navrhnutá trojpodlažná ubytovacia sekcia so samostatnými izbami, stredná časť objektu rieši hlavný vstup pre návštevníkov s prepojením na bazénovú časť, ľavá časť stavby zahŕňa technické zabezpečenie penziónu, s kuchyňou a jedálňou, nad ktorými sú navrhnuté dva samostatné apartmány. Čelná fasáda objektu je orientovaná na juhozápad.

Nosnú konštrukciu celej stavby tvorí obvodové tehelné murivo, vnútorné nosné steny sú taktiež tehelné doplnené o žel.bet. monolitické stĺpy. Strop nad 1.PP a 1.NP je riešený ako monolitická železobetónová doska. Sústava sedlových striech je tvorená dreveným krovom, uloženým na obvodové steny, pomúrnice a žel.bet. vence alebo zo statických dôvodov v niektorých častiach stavby na nosnom  oceľovom ráme.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu na penzión
Poloha: Nová Lesná
Rozloha: 1.518 m2
Ukončené: 2004
Investor: CA.BI s.r.o. Nová Lesná, okr. Poprad
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ