POPIS PROJEKTU

Rekonštrukcia dojárne je navrhnutá tak, aby boli dodržané podmienky a požiadavky technológie prevádzky a v maximálnej miere využité pôvodné priestory objektu. Cieľom novonavrhovaných stavebných úprav pôvodných priestorov dojárne je zjednodušiť manipuláciu s dojnicami a zväčšiť čakací priestor pred dojením.

Dispozične je priestor delený na vlastnú dojáreň, čakáreň pred dojením, selekčný priestor s fixáciou dojníc a manipulačnú chodbu. Na výstupe z dojárne je osadená selekčná bránka riadená cez počítač. Pomocou nej sú dojnice triedené do selekčného priestoru na ošetrenie a veterinárne zákroky resp. na presun do inej skupiny.

Dojnice v rybinovej dojárni sú postavené v dvoch radoch šikmo vedľa seba po oboch stranách manipulačnej jamy dojičov, ktorá je pod  úrovňou stojísk. Po umytí vemien, nasadení ceckových násadcov a  samotnom vydojení sa zvieratá presunú späť do ustajňovacej  časti. Počas dojenia je v čakárni pripravená ďalšia skupina. Mlieko nadojené dojacím prístrojom je dopravované hadicou cez snímač  prietoku mlieka priamo do potrubia, ktoré je zaústené do zbernej nádoby. Odtiaľ je mlieko dopravené čerpadlom, cez mliečne potrubie, do chladiacej nádrže. Po ukončení dojenia sa dojacie zariadenie i  dopravné cesty automaticky vydenzifikujú a prepláchnu. Stojiska dojárne zabezpečujú šikmé umiestnenie dojníc vedľa seba tak, aby bolo možné z manipulačnej jamy dojičov nasadiť ceckové  násadce dojacích prístrojov.

Nadojené mlieko je schladzované a uskladnené v chladiacom zariadení, ktorý je určený pre schladzovanie mlieka z dvoch podojov a jeho uchovaní pri teplote 4 oC, pri dodržaní priebehu chladenia podľa STN.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Rekonštrukcia kravína a dojárne
Poloha: Hospodársky dvor Chmiňany, okr. Prešov
Rozloha: 4.680 m2
Ukončené: 2008
Investor: KARPATOVKA s.r.o., Chminianska Nová Ves, okr. Prešov
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ