POPIS PROJEKTU

Projekt rekonštrukcie a prístavby výrobno-administratívneho objektu firmy Lear Corporation Seating Slovakia spol.s r.o. Bratislava v areáli firmy v Prešove riešil úpravu stavby, ktorá po rekonštrukcií slúži na výrobu oceľových nosných konštrukcií autosedačiek pre automobily rôznych značiek.

Objekt má charakter priemyselnej stavby a naväzuje na celý komplex areálu. Hlavná časť stavby jednopodlažná výrobná hala je na severnej strane pristavaná jednopodlažným objektom skladom foriem a príjmom komponentov, na južnej strane jednopodlažným objektom náraďovne a expedíciou, a na východnej strane trojpodlažnou montážnou budovou so suterénnym CO krytom.

Zvislú nosnú konštrukciu objektu tvoria železobetónové, prefabrikované stĺpy konštrukcie ZIPP s úpravou pre uloženie žeriavovej dráhy. Nosnú konštrukciu strechy tvoria priehradové železobetónové, prefabrikované väzníky typu ZIPP uložené na nosné stĺpy, na ktoré sú položené železobetónové strešné dosky SZD.

V rámci rekonštrukcie a zmeny využitia objektu boli z južnej a severnej strany haly pristavané prístrešky pre príjem komponentov a expedíciu hotových výrobkov. Vnútorné priestory výrobnej časti haly sú vybavené kompletnou výrobnou technológiou.

 

 

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Rekonštrukcia a prístavba závodu Lear
Poloha: Areál Lear spol. s r.o. Prešov
Ukončené: 2007
Investor: Lear Corporation Seating Slovakia spol. s r.o. Bratislava
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ