POPIS PROJEKTU

Areál bol navrhnutý a zrealizovaný podľa požiadaviek investora na výrobu, skladovanie a distribúciu plastových záchodových sedátok z Duroplastu a výrobu drôtených kúpeľňových doplnkov. Súčasťou celého komplexu sú okrem výrobných a skladovacích priestorov aj nevyhnuté kancelárske a prevádzkové priestory. Výrobný areál pozostáva z viacerých budov a hál postavených v rôznych časových obdobiach, ktoré sú stavebne a aj komunikačne navzájom prepojené a tvoria jeden celok.

Centrálnym objektom je administratívna budova prepojená s výrobnou halou, osadená na pravej strane areálu v smere juh-sever. Administratívna časť stavby je zrealizovaná ako murovaná dvojpodlažná budova. Priľahlá výrobná hala je jednopodlažná, zrealizovaná ako oceľový skelet s murovaným obvodovým plášťom. Na túto výrobnú halu priamo nadväzujú dve skladovacie haly a objekt šatní a prevádzkových priestorov, ktoré sú zrealizované taktiež ako oceľový skelet s murovaným obvodovým plášťom. Všetky tieto stavby sú zastrešené plochými strechami.

Celú stavbu dopĺňajú výrobná hala s dvojpodlažnou administratívou a jedna skladovacia hala. Tieto časti stavby sú zrealizované s nosným obvodovým murovaným plášťom a s oceľovými strešnými väzníkmi, ktoré tvoria sedlové strechy.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Areál MKW Prešov
Poloha: Ľubochnianska ul, Ľubotice
Rozloha: 3.600 m2
Ukončené: 1996-2007
Investor: MKW Prešov s.r.o., Ľubochnianska 10, Ľubotice
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ