POPIS PROJEKTU

Z dôvodu rozšírenia a vylepšenia jestvujúcich výrobných priestorov bol vypracovaný projekt modernizácia mliekarne na výrobu regionálnych špecialít Kluknavská mliekareň – závod Jaklovce.

V novonavrhnutej prístavbe na západnej strane objektu je osadená výrobná linka na spracovanie syreniny vo forme parenice. Pri tejto modernizácií prišlo aj ku kompletnej výmene časti strešnej konštrukcie nad jestvujúcou stavbou, odstráneniu niektorých okien a výmene nášľapnej vrstvy podláh vo vybraných jestvujúcich miestnostiach mliekarne.

Z architektonického hľadiska je jestvujúca stavba zrealizovaná ako dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu, zastrešená sedlovou strechou. Steny prístavby na západnej strane budovy sú navrhnuté ako murované konštrukcie, osadené na monolitické základové pásy. Prístavba je prestrešená pultovým predlžením strechy hlavnej časti budovy s použitím  krytiny z trapézového plechu.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Modernizácia mliekarne na výrobu regionálnych špecialít
Poloha: Kluknavská mliekareň - závod Jaklovce
Ukončené: 2015
Investor: Kluknavská mliekareň – obchodno-odbytové družstvo, Jaklovce 640, okr. Gelnica
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ