POPIS PROJEKTU

Projekt rekonštrukcie samostatne stojaceho rodinného domu v Prešove bol zameraný na zmenu využitia stavby na podnikateľské účely. Po asanácií strešnej konštrukcie pôvodného objektu pod úroveň stropu 1.NP a prehĺbení podlahy 1.PP bola zrealizovaná prístavba a nadstavba nového podlažia objektu. Rekonštrukcia stavby riešila dispozičnú úpravu vnútorných priestorov suterénu a prízemia budovy, s prístavbou na juhozápadnej strane objektu a vytvorením nového podkrovia na poschodí.

Celá stavba je tradične murovaná z keramických tehál, nosnú konštrukciu celej stavby tvorí obvodové a stredné deliace nosné murivo. Prístavba a nadstavba je taktiež riešená z keramických materiálov. Valbová a sedlová strecha je tvorená dreveným krovom s hambálkovou konštrukciou, uloženou na pomúrnice a vodorovné väznice. Strop nad 1.PP (suterénom) ostáva pôvodný klenbový z keramických tehál a oceľových I-nosníkov, v prístavbe doplnený monolitickou žel.bet. doskou. Nad 1.NP je novonavrhnutý žel.bet. monolitický strop. Vonkajšie schodište do suterénu a na 1.NP je monolitické betónové.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu
Poloha: Železničiarska 16, Prešov
Rozloha: 150 m2
Ukončené: 2008
Investor: PESMENPOL spol.s r.o. Prešov, Pustá dolina 18, Prešov
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ