POPIS PROJEKTU

Rekonštrukcia stavby sa zaoberala hlavne doplnením technologickej linky pozberovej úpravy a sušenia obilovín a následne vyvolanými stavebnými úpravami objektu.

Objekt skladu je riešený ako klasická oceľová konštrukcia z oceľových stĺpov obmurovaná obvodovým plášťom, priehradových väzníkov a pozdĺžnych krokiev. Strecha je riešená ako sedlová, výškovo usporiadaná v dvoch samostatných úrovniach.

Zrniny určené na pozberovú úpravu sú vysypané do násypného koša, z ktorého sú dopravované pomocou zalomeného vyprázdňovacieho redlera do kapsového dopravníka a z toho do čističky obilia. Vyčistený materiál sa dopravuje cez kapsový dopravník a spádové potrubie na podlahu haly, resp. do medzioperačného zásobníka alebo pomocou redlera priamo do expedičného zásobníka. Obilie, ktoré je potrebné zbaviť vlhkosti prechádza cez technologické zariadenie sušičky a cez  spádové potrubie a redler je dopravené na podlahu haly, alebo do expedičného zásobníka.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Komplexné riešenie pozberovej úpravy a skladovania obilnín a olejnín
Poloha: Hospodársky dvor Vechec, okr. Vranov nad Topľou
Rozloha: 1.450 m2
Ukončené: 2007
Investor: Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, okr. Vranov nad Topľou
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ