POPIS PROJEKTU

Na základe požiadaviek investora bol vypracovaný projekt zateplenia prevádzkovej budovy na Solivarskej ulici v Prešove. Rekonštrukcia bola navrhnutá v rozsahu výmeny obvodových okien, dverí, zateplenia fasády a strechy. Objekt má charakter priemyselnej stavby a nadväzuje na celý komplex areálu.

Vzhľadom k tomu, že v danom období došlo k zvýšeným nárokom na energetické zabezpečenie stavby a tým aj k legislatívnym zmenám noriem a predpisov s tým súvisiacich, investor sa rozhodol pre zateplenie stavby a výmenu okenných výplní. Ďalším dôvodom rekonštrukcie bolo aj predpokladané ďalšie zvyšovanie cien energií, zníženie energetickej náročnosti na vykurovanie objektu, vylepšenie mikroklímy v interiéry, zlepšenie estetického vzhľadu a predlženie životnosti celej stavby.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Zateplenie prevádzkovej budovy a výmena okien
Poloha: ul. Solivarská 1/A , Prešov
Rozloha: 2.835 m2
Ukončené: 2016
Investor: PRETECH, s. r. o., Solivarská 1/A, 080 01 Prešov
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ