POPIS PROJEKTU

Rekonštrukcia stavby bola zameraná hlavne na zmenu dispozície prízemia a poschodia v severnej časti stavby podľa aktuálnych požiadaviek investora a výmenu pôvodných drevených okien a vstupných dverí za plastové s celkovým zateplením budovy.

Vzhľadom k tomu, že v danom období došlo k zvýšeným nárokom na energetické hodnotenie stavby a tým aj k legislatívnym zmenám noriem a predpisov s tým súvisiacich, investor sa rozhodol pre zateplenie strešnej konštrukcie, výmenu okenných výplní a celkové zateplenie obvodových stien stavby kontaktným zatepľovacím systémom, pri dodržaní tepelnotechnických, požiarnobezpečnostných a statických parametrov.

Obvodové steny boli opatrené súvislým kontaktným zatepľovacím systémom so silikátovou farebnou omietkou na plastovej sieťke.

Nad vstupnými dverami boli zhotovené nové ochranné striešky z nerezovej ocele a bezpečnostného skla.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Rekonštrukcia sociálnej budovy
Poloha: Areál KADAKO, Šarišské Sokolovce
Rozloha: 548 m2
Ukončené: 2011
Investor: KADAKO-SK s.r.o., Šarišské Sokolovce 133, okr. Prešov
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ