POPIS PROJEKTU

Na základe požiadaviek investora bol vypracovaný projekt rekonštrukcie a prístavby samostatne stojaceho rodinného domu v Prešove.

Po asanácií strešnej konštrukcie a stropu pôvodného objektu sa zrealizovala nadstavba a prístavba nového podlažia rodinného domu. Nad 1.NP  je zrealizovaná nová monolitická železobetónová doska. Strop nad 2.NP je súčasne strešnou konštrukciou valbovej strechy z väznicovej konštrukcie uloženej čiastočne na oceľových I nosníkoch a čiastočne na železobetónových vencoch 2. NP.

Rodinný dom má po rekonštrukcií trojpodlažný členitý štvorcový pôdorys, s dvoma plnohodnotnými obytnými podlažiami a  čiastočným technickým suterénom. Stavba je navrhnutá ako tradične murovaná, s valbovou strechou.

Čelná fasáda objektu rodinného domu je orientovaná na juhozápad.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Rekonštrukcia rodinného domu
Poloha: Prešov
Rozloha: 178 m2
Ukončené: 2007
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ