POPIS PROJEKTU

Rekonštrukciou existujúcich protipožiarnych nádrží na produkčný chov rýb si investor vytvoril podmienky pre ďalší smer podnikateľskej činnosti. Pôvodne protipožiarne nádrže pri hospodárskych dvoroch v k.ú. Chotča a Vyškovce slúžili len pre športový rybolov a neprinášali žiadny hospodársky prínos pre užívateľa.

Nádrže o ploche 7.142 m2, 5.766 m2 a 5.816 m2 v danej dobe primárne slúžili ako zdroj požiarnej vody pre ochranu hospodárskych dvorov.

Rekonštrukciou a technickými úpravami jestvujúcich nádrží vznikla možnosť regulovať výšku hladiny týchto zariadení a vytvorili sa podmienky pre intenzívny chov hospodársky využiteľných druhov rýb (kapor, pleskáč, zubáč, karas, lieň, pstruh).

Pre zabezpečenie možnosti úpravy výšky hladiny produkčného rybníka bol zrealizovaný betónový výpustný objekt z možnosťou regulácie výšky prepadu a odvodnenia rybníka z dôvodu zabezpečenia možnosti bezpečného výlovu hospodárskych rýb po ukončení kŕmneho cyklu. Súčasťou projektovaných prác bola aj oprava pôvodných zemných sypaných hrádzi a následne zatrávnenie poškodených časti.

Všetky tri rybníky sa nachádzajú na územiach, ktoré neboli intenzívne využívané na poľnohospodársku rastlinnú výrobu z dôvodu buď ich zhoršenej dostupnosti, ako aj veľmi vysokej hladiny spodnej vody a premokrenia daných lokalít.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Rekonštrukcia protipožiarnych nádrží na produkčné zariadenia chovu rýb
Poloha: k.ú. Chotča a Vyškovce, okr. Stropkov
Rozloha: 18.724 m2
Ukončené: 2011
Investor: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ